Web Analytics
Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Preems planerade utbyggnad i Lysekil får grönt ljus av domstol - nu måste regeringen stoppa den

Idag fick alltså den föreslagna utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil klartecken från Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen säger att då Preems verksamhet ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser så kan inte den så kallade stoppregeln i miljöbalken användas för att förhindra den klimatskadliga utbyggnaden.

Preem hävdar att deras verksamhet ska göras så klimatsmart som möjligt och att det är bättre för klimatet om anläggningen byggs i Sverige än någon annanstans. Men oljejättens argument stämmer naturligtvis inte.

Om anläggningen byggs så kommer den att bli den enskilt största utsläppskällan av klimatskadliga gaser i Sverige. Och det är inga små utsläpp som vi pratar om här. Utsläppen från Preemraffinaderiet kommer att motsvara hela 17 procent av dagens totala utsläpp från den svenska industrin.

Nu kommer det avgörande beslutet att hamna hos den rödgröna regeringen. Och regeringen måste säga nej till Preems utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil. Om regeringen tar våra klimatmål och klimatlagen på allvar så kan det bara bli ett nej till den föreslagna utbyggnaden av Preemraffinaderiet.

Det finns inget annat alternativ. För klimatvetenskapen är glasklar, all fossilverksamhet måste skyndsamt monteras ner och all planerad nybyggnation måste stoppas för att minska utsläppen. Om regeringen ger Preem grönt ljus för utbyggnaden så kommer det att bli omöjligt för Sverige att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Så kommer Miljöpartiet att svika klimatet och sina väljare även denna gång? Eller kommer de faktiskt att stoppa Preemraffinaderiet? Det enda rimliga agerandet av Sveriges enda så kallade miljöparti är att de sätter regeringssamarbetet på spel. Bara ett reellt hot om regeringskris kan stoppa fossildinosaurierna i regeringen från att genomdriva den mest klimatskadliga satsningen i Sverige på senare tid. För om Miljöpartiet tillåter utbyggnaden så är allt deras prat om klimatlagar, ny klimatkommission och klimatsekretariat och klimatpolitik fullständigt meningslöst, och partiet lika så. Det kommer att bli deras sista svek.

 Share

2 Comments


Recommended Comments

Dagens ETC har en intressant ledare om att allt fokus och ansvar om det kommande regeringsbeslutet om Preems utbyggnad inte enbart kan ligga på Miljöpartiet. I ledartexten riktas sylvass kritik mot Socialdemokraterna och Stefan Löfven som aldrig tvingats ta ansvar för den katastrofala klimatpolitiken som de har:

"Stefan Löfven har det så oförskämt skönt bakom sitt gröna skynke. Han har gömt sig där i sex år. Aldrig tvingas han ta personligt ansvar för politik som krymper framtiden, som förvärrar klimatkrisen."

andreaslkgdlskg.jpg
WWW.ETC.SE

Vad är det för fel på Socialdemokraterna? Den frågan borde ta större plats i klimatjournalistiken.

Och det är sant, Socialdemokraterna har ett enormt ansvar och skuld för den misslyckade klimatpolitiken i Sverige. De är största parti i Sverige och har regeringsmakten, den största kritiken borde därmed rimligtvis riktas mot dem och inte det lilla Miljöpartiet.

Men samtidigt vet vi att Socialdemokraterna är fossildinosaurer och vi förväntar oss därmed tyvärr inte mycket mer än det absolut minsta möjliga från dem. Och Miljöpartiet må vara ett litet regeringsparti med små möjligheter att påverka fossildinosaurerna i regeringen. Men hela deras existens bygger på att de har en pålitlig klimat- och miljöpolitik, det är helt enkelt livsviktigt för partiet att de ses som ett trovärdigt miljöpolitiskt parti hos sina väljare. Och med tanke på valresultatet och den nuvarande politiska utvecklingen i Sverige så har Miljöpartiet mycket goda möjligheter att sätta press på fossildinosaurerna. Om Socialdemokraterna inte går med på Miljöpartiets krav i den här frågan så väntar ju rimligtvis bara regeringskris och nyval. Vill de verkligen riskera regeringsmakten och Sveriges internationella klimatanseende för ett fåtal hundratal nya jobb?

Link to comment

Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, skriver på DN att den svenska regeringen inte alls är bunden av yttrandet från Mark- och miljööverdomstolen om Preems raffinaderi i Lysekil.

Ebbesson förklarar att Sveriges klimatlag inte kan användas för att stoppa Preems utbyggnad då lagen inte kan påverka enskilda verksamheter då den enbart har befogenheter gällande regeringens övergripande ansvar i klimatpolitiken. Vidare förklarar Ebbesson att Regeringen måste basera sitt beslut på miljöbalken och att beslutet måste vara i linje med EU:s lagstiftning inom området, och då specifikt EU:s handelssystem med utsläppsrätter.

Däremot menar Ebbesson att det inte är helt klart att EU:s handelssystem med utsläppsrätter skulle förhindra regeringen från att göra en helt annan tolkning och fatta ett annat beslut i frågan än vad Mark- och miljööverdomstolen gjorde. Här pekar Ebbesson på hur EU:s direktiv och miljöbalken inte anger några som helst hinder för stater att tidsbegränsa eller rentav helt neka tillstånd av klimatskäl:

"Denna oklarhet i förhållandet mellan EU:s handelssystem och EU:s lagstiftning om industriutsläpp, som genomförts i miljöbalken, möjliggör för olika tolkningar.

Därför kan regeringen göra en annan rättslig tolkning än Mark- och miljööverdomstolen, utan att det skulle vara rättsvidrigt. Det förutsätter dock en noggrann prövning med tydlig rättslig motivering. Regeringen kan på så sätt ta ställning till Preemraffs klimatpåverkan och besluta att avslå ansökan eller tidsbegränsa tillståndet, om den också motiverar varför miljöbalkens ”stoppregel” ska tillämpas."

Men Ebbesson tror däremot att Preems utbyggnad och den mer generella frågan om ett tillstånd för en verksamhet i handelssystemet kan nekas eller tidsbegränsas av klimatskäl till slut kommer att avgöras på EU-nivå:

"Det är EU-domstolens uppgift att klargöra hur EU:s lagstiftning ska tolkas. Frågan i Preemmålet är principiellt viktig och har inte prövats. EU-domstolens avgörande skulle få betydelse även för övriga medlemsstater i takt med att de skärper sina klimatambitioner. En prövning i EU-domstolen skulle också kunna sparka i gång en politisk diskussion om hur EU:s handelssystem kan effektiviseras ytterligare."

I artikeln pekar Ebbesson även på hur regeringens beslut kommer att ha en enorm betydelse för Sveriges klimatpolitik och att ett eventuellt förbud också har ett starkt signalvärde mot andra nyinvesteringar i fossila och klimatskadliga verksamheter, både inom och utanför Sverige.

Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.