Web Analytics
Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Simon Says

 • entries
  29
 • comments
  6
 • views
  5,610

About this blog

Just another blog with a little bit of everything.

Entries in this blog

Klimataktivister får upprättelse

Idag har det rapporterats om två intressanta nyheter som gäller uppmärksammade klimataktioner som ägde rum i Sverige under den gångna sommaren. En felaktig nyhetshistoria om hur en klimataktion stoppade en ambulans Igår rapporterades det febrilt i media – och i sociala medier – om hur en svårt sjuk patient i en ambulans hade avlidit i bilköerna som hade skapats vid en uppmärksammad klimataktion på E4 i Stockholm. Bland annat rapporterade SVT om hur det i polisens förundersökning f

Simon

Simon in Miljö och Klimat

Jan Emanuel Johansson: Dagens ETC "är en super super super dålig tidning"

Den tidigare socialdemokratiska riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson – som har blivit snuskigt rik på privata vinster från vår gemensamma välfärd och som numera verkar hysa Sverigedemokratiska åsikter och värderingar – tycker att den rödgröna dagstidningen Dagens ETC ”är en super super super dålig tidning”. Dagens ETC skriver att: Förutom det extremt komiska i att den här före detta Robinson-vinnaren och hypermaskulina Jan Emanuel Johansson tydligen inte tål minsta lilla kritik så

Simon

Simon in Kort och gott

Preems planerade utbyggnad i Lysekil får grönt ljus av domstol - nu måste regeringen stoppa den

Idag fick alltså den föreslagna utbyggnaden av Preems oljeraffinaderi i Lysekil klartecken från Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen säger att då Preems verksamhet ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser så kan inte den så kallade stoppregeln i miljöbalken användas för att förhindra den klimatskadliga utbyggnaden. Preem hävdar att deras verksamhet ska göras så klimatsmart som möjligt och att det är bättre för klimatet om anläggningen byggs i Sverige än någon annanstans. Men o

Simon

Simon

Kärnkraften är inte nödvändig för ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige

I helgen publicerade sju energiforskare en gemensam rapport och debattartikel där de kritiserade argumentet att det är nödvändigt att bygga ny kärnkraft för att få ett stabilt och fossilfritt svenskt elsystem. Energiforskarna menar att kärnkraften inte är nödvändig för att Sverige ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i framtiden. Läs den vetenskapliga rapporten och deras debattartikel på DN. I debattartikeln avfärdar de ett flertal argument för ny kärnkraft. Bland

Simon

Simon

Är demokratin hotad?

Demokratin är hotad, det skrev flera personer i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet i början av mars 2018. Skribenterna menade att även om demokratin i Sverige känns som en självklarhet för oss just nu så kan vi inte ignorera varningssignalerna som ljuder runtomkring oss. Den ”demokratiska nedmonteringen” som enligt debattartikeln pågår både inom och utanför Europa är en sådan varningssignal. Minskad tilltro för det politiska systemet, dess institutioner och aktörer här hemma i Sverige

Simon

Simon

Väst är medskyldiga till upprätthållandet av auktoritära regimer i Mellanöstern och Nordafrika

Den stora majoriteten av länderna i Mellanöstern och Nordafrika präglas av en brist på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter där det civila samhället och dess medborgare tvingas utstå allvarliga kränkningar av nästan alla grundläggande politiska rättigheter och medborgerliga friheter. Det är en region som har sett fasansfulla krig och konflikter där människor, deras hem och försörjningsmöjligheter har förstörts av både statliga och icke-statliga aktörer. Syrien är idag en av de största

Simon

Simon

Carl Schlyter med flera lämnar Miljöpartiet i protest mot den nyliberala katastrofpolitiken

Carl Schlyter, Annika Lillemets och Valter Mutt meddelar idag att de lämnar Miljöpartiet i protest mot den nya regeringens nyliberala ekonomiska politik och Miljöpartiets högersväng. – Jag vill fortsatt förändra samhället men miljöpartiet har valt en väg jag inte tror på. En väg jag inte ens kan försvara. Det går inte att rädda planeten och människors livsvillkor inom ramen för dagens ekonomiska system, skriver Schlyter på Dagens ETC. – Den gröna opinionsbildningen har tystnat. Det är

Simon

Simon

Det koloniala arvet har starkt påverkat samhällsutvecklingen i Mellanöstern

Tittar man på en världskarta så kan man se hur nationsgränserna i mellanöstern till stor del är raka och prydliga, de är inte alls lika oorganiserade eller ”naturliga” som till exempel nationsgränserna i Europa. Det kan därför se ut vid en första anblick att mellanöstern har klara uppdelningar och tydliga skiljelinjer mellan länder och populationer. Det är sant att de flesta människor i mellanöstern är muslimer, men regionen har trots det en stark kulturell mångfald där även kristna och jud

Simon

Simon

Polisen säger att de inte kan stoppa nazisterna i Almedalen. Men det stämmer ju inte.

Polisen har fått massiv kritik för att de inte har gjort tillräckligt för att stoppa nazisterna i Almedalen. Och nu försvarar polisen sin katastrofala polisinsats med att säga att de inte kan ingripa ”mot folk som tycker annorlunda”. – Vi kan inte ingripa mot folk som tycker annorlunda, säger polisens kommenderingschef Annika Lindroth till SVT Nyheter. Som om det gällde helt vanliga åsikter och inte hets mot folkgrupp, misshandel och allvarlig störning av ordningen. Många menar nu

Simon

Simon

SVT:s pinsamma och osmakliga faktagranskning om förintelseförnekelsen

Igår granskade SVT på Faktakollen, som är ett ”faktagranskningssamarbete” mellan Public Service och de stora svenska mediahusen, två argument från den nazistiska terrororganisationen NMR: Faktakollen: Nordiska motståndsrörelsen sprider lögner om Förintelsen NMR har helt fel om Zyklon B – användes visst för att massmörda människor Nazister får härja fritt i Almedalen där de sprider sin hatpropaganda, jagar iväg och misshandlar människor – och den svenska polisen står bara och ti

Simon

Simon

Var upplysningen verkligen central för utvecklingen av de moderna mänskliga rättigheterna?

Föreställningen om att man kan klassificera och dela in människor i olika raser utifrån deras fysiskt observerbara skillnader, vanligtvis deras hudfärg, uppstod inte förrän under 1700-talet. Det var upplysningens vetenskapliga och sekulära tankemodeller under denna tidsperiod som skapade förutsättningar för en modern rasism med fokus på en fysisk klassificering att växa fram och som gjorde det möjligt att tillskriva eller förneka vissa grupper rättigheter och medborgarskap utifrån diverse vetens

Simon

Simon

Imperiets och nationalstatens betydelse för framväxten av mänskliga rättigheter

Imperium är stora politiska enheter som generellt för en mycket expansionistisk politik vars makt och befogenheter sträcker sig över stora landområden och även territorium långt ifrån imperiets maktcentrum. Imperiets statsform upprätthåller skillnader och hierarkier gentemot dess medborgare och undersåtar som införlivas i imperiet. Imperier tenderar alltså att behandla och styra de olika populationerna annorlunda genom att antingen dela makten med lokala eliter eller genom att koncentrera den ti

Simon

Simon

Vattenkonflikten mellan Israel och Palestina

Vattenkonflikten mellan Israel och Palestina har sin grund i regionens geografiska, klimatologiska, hydrogeologiska och demografiska förutsättningar som tillsammans medför svår vattenbrist. Men för många palestinier uppfattas vattenbristen som huvudsakligen en politiskt framkallad sådan. Bilden ovan visar Israelisk militär som förstör en vattenlagringsanläggning som används av palestinska jordbrukare utanför byn Yatta i Västbanken, nära den israeliska bosättningen Sosia. Israel och Pal

Simon

Simon

Demokratiindex i vetenskapliga sammanhang

Det finns en rad olika demokratiindex som mäter och rangordnar tillståndet för demokratin runtom i världen. Vanligtvis ges de ut i årliga rapporter där demokratiutvecklingen hos världens nationer och regioner analyseras och sammanställs. Dessa demokratiindex är konstruerade på olika sätt och mäter och värderar därmed även demokrati annorlunda. Som statsvetare är det därför viktigt att man förstår hur de är uppbyggda och vad det är som de mäter och värderar. Freedom House En av de mer k

Simon

Simon

Rasismens kvardröjande i vårt samhälle: biopolitiska regimer

Detta är ett äldre blogginlägg som jag skrev runt hösten 2011, men jag tycker att delar av inlägget fortfarande är relevant och intressant och därmed värt att återpublicera här. Ash Amin skriver i The Remainders of Race (Amin, Ash, 2006, ”The Remainders of Race”. Theory Culture Society 2010 27: 1.) om rasismens kvardröjande och aktuella uttrycksformer i vårt samhälle idag. Amin menar att idéerna om ras och människors rastillhörighet envist lever kvar. Detta trots att rasismen som så har möt

Simon

Simon

Miljontals människor lever fortfarande i slaveri - varför är de mänskliga rättigheterna oförmögna att stoppa den här urgamla plågan?

Internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter härrör idag främst från internationella och regionala traktat och konventioner. Generellt är det endast stater som kan bli parter i sådana avtal. Stater som har gett ett formellt godkännande, antingen genom ratificering eller genom accession av traktatet eller konventionen, är därmed bundna av avtalet. Det finns dock möjlighet för stater att ändra sina skyldigheter och utfärda eventuella reservationer mot delar av innehållet i avtalet. Men gen

Simon

Simon

Do leftists feel a greater personal responsibility to reduce their climate impact than people on the right side of politics?

Do people that identify themselves as "left" on the political scale feel a greater personal responsibility to reduce their climate impact than people on the right side of politics? I do believe that this could be the case. To be able to shed some light on this question I will use a statistical program called SPSS and data from the European Social Survey (ESS). In my analysis, I want to investigate whether people's political affiliation matters when it comes to feeling a greater personal res

Simon

Simon

Finns det en androcentrism i mänskliga rättigheters historia?

I det föregående blogginlägget så diskuterade jag kritiken mot utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Där handlade kritiken om att det historiskt sett skulle förekomma en inflation av rättigheter. Läs den gärna: Pågår det en inflation av de mänskliga rättigheterna? Detta blogginlägg kommer att behandla en annan viktig historisk kritik mot de mänskliga rättigheterna, nämligen kritiken att den mänskliga rättighetsutvecklingen har kantats av androcentrism. Fokus i min diskussion kommer at

Simon

Simon

Pågår det en inflation av de mänskliga rättigheterna?

Det här blogginlägget kommer att behandla själva utvecklingen av de mänskliga rättigheterna, och den vetenskapliga och filosofiska debatt som finns inom mänskliga rättighetsstudier kring denna successiva förändring. Mitt nästa blogginlägg kommer att handla om feministisk kritik mot de mänskliga rättigheterna. Läs gärna den också: Finns det en androcentrism i mänskliga rättigheters historia? Vissa kritiker anser att det pågår en inflation av de mänskliga rättigheterna och att begreppet därme

Simon

Simon

Globalization and Social Change

The topic of globalization is wide and all-encompassing, it has no easy explanations and comes with conflicting and often hugely ideological differing standpoints from academics, activists, politicians and people. Here Ulrich Beck describes the public discourse that surrounds globalization well: “it has many faces, is full of mystery, all-powerful and it confirms the attitude with which it is approached: fear or hope.” As with any controversial topic, people tend to have very firm opinions of gl

Simon

Simon

Global Shift: Transnational corporations (TNCs) and societal impacts

Global production networks (or GPNs) in which transnational corporations (or TNCs) operative in have the potential for enormous impact on the economic development of local and regional economies, and the GPNs and TNCs can create both benefits and/or costs to the inhabitants of these economies. Obviously, these potential impacts encompass numerous complex interactions, which are both direct and indirect, between the GPNs and the local economies. But according to Peter Dicken there are four major

Simon

Simon

Vad är det med SVTs oförmåga att få till en riktig politisk debatt om klimatet i sina partiledardebatter?

Jag såg partiledardebatten i SVT i söndags kväll och den var tyvärr lika bedrövlig som jag anade att den skulle bli. SVT tar upp alldeles för många ämnen på en så pass kort tid att det inte blir någon riktig debatt om någonting. Partiledarna har bara tid att slänga ut några käcka one-liners innan deras tid är över och det är dags för ett nytt ämne. Det känns lite som att SVT behandlar partiledardebatterna som om de vore som vilket annat sportevenemang som helst. Det ska vara för- och eftersnack

Simon

Simon

Varför är debatten om medborgarlön stendöd i Sverige?

I Schweiz, Finland och Spanien diskuteras just nu införandet av en medborgarlön. Och i Kanada pågår ett framgångsrikt pilotprojekt. Men i Sverige är den politiska debatten om medborgarlön i princip obefintligt. Men varför? Varför vågar inte våra politiker diskutera basinkomst som en möjlig lösning på det ökade utanförskapet och den sociala och ekonomiska otryggheten i vårt land? Medborgarlön är en slags basinkomst för alla medborgare utan krav på någon slags motprestation, som ju exempelvis

Simon

Simon

Forskare: Sverigedemokraternas väljare är "extremt intoleranta"

Nu är det bevisat (det som alla redan egentligen visste) SD-väljarna är betydligt mer främlingsfientliga än andra väljargrupper. SD:s sympatisörer är så intoleranta att forskarna menar att de är “en påtagligt avvikande grupp i det svenska samhället”. Usch, det måste vara en hemsk slutsats för den där vanlige SD:aren som tror hen står för de riktiga svenska värderingarna. Och det i mitt tycke viktiga i forskningsrapporten: Rapportens författare uppmanar nu samtliga partier i ri

Simon

Simon

Det spelar verkligen roll vem som blir den tredje kraften i svensk politik

Det är två veckor kvar till #Val2014 och enligt opinionsundersökningar kan Sverigedemokraterna komma att bli tredje största parti i Sverige. Låt det sjunka in. Sverigedemokraterna, som har rötter i rasism och vit makt-rörelsen (precis samma ursprung som nazisterna i SvP som vi står och protesterar mot på torg runtom i Sverige) kan efter valet komma att kunna påverka svensk politik i stor utsträckning. Sverigedemokraterna delar inte våra svenska värderingar om allas lika värde

Simon

Simon

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.